Regular Activity

NSS volunteers generally work with villages, slums and voluntary agencies to complete 120 hours of regular activities during an academic year.

Know More

Special Camping

It has special appeal to the youth as it provides unique opportunities to the students for group living, collective experience sharing and constant interaction with community.

Know More

Programs

The operational aim of NSS is to integrate the three basic components of the program. NSS program should provide a variety of learning experiences which must develop a sense of participation, service and achievement among the volunteers.

Know More

 

News & Announcements

 

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक नोंदणी यादी व प्रवेश फी आणि PFMS प्रणाली बँक खाते बाबत (View Letter)  (List of Colleges)   (List of Self Finance Unit)  (Enrolment Form)   (PFMS Form .xls)

दि. २१ जून २०१९ रोजी आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस साजरा करणेबाबतचे पत्र(View Letter)

Observation of World No Tobacco Day ( WNTD) on 31st May,2019 by NSS Units (View Details)

वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविणे बाबतचे पत्र (View Letter)(View Details)

Annual Action Plan of NSS for the year 2019-20 (View Details)

आव्हान राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबिराच्या निवड चाचणीकरिता स्वयंसेवक पाठविणे बाबतचे पत्र (View Details)

दि ०१/०५/२०१९ रोजी पाणी फाउंडेशन ने महाश्रमदान शिबिरात स्वयंसेवकांना सहभागासाठी पाठविणे बाबत. (Download Letter) (View Details)

आव्हान २०१९ राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबिरासाठी स्वयंसेवकांची निवड करून ठेवणे बाबत (Downlaod Letter ) (View Details)

दि. मार्च ते जुन २०१९ या दरम्यान Poshan Pakhwada राबविणे बाबत. (Click Here)

दिव्यांग व्यक्तींना मतदान करणे सुलभ व्हावे याकरिता रासेयोचे स्वयंसेवकांनी करावयाच्या मदतीबाबतचे पत्र (View Details)

Most Urgent:  Regarding to Submit list of final year NSS Volunteers for additional 10 Marks.(Click Here)

Important Link: Short Report for "Yuva Sanskar" (Click Here)

Most Urgent: Regarding Financial Audit (View Details)

Important Submission of  Regular Activity Report (Click Here)    Special Camp 2018-19 Daily Report (Click Here ) Upload Special Camp 2018-19 Activity Video (Upload)

Most Urgent- Financial Audit Schedule (View Letter (View Govt. Funds) (View Self Finance Funds)

Regarding to Correction in Online Registration of NSS Unit data (view details)(NSS Unit Report)

दि.८/३/२०१९ ते २२/३/२०१९ या दरम्यान Poshan Pakhwadaराबविणे बाबतचे पत्र (View Details)

राज्यस्तरीय दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या उपस्थितीबाबत ( View detail)(reference letter)

दि.२३/२/२०१९ ते २४/२/२०१९ या दरम्यान मा. मंत्री (उवतंशी ) व मा. राज्यमंत्री (उवतंशी )यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यशाळेसाठी कार्यक्रमाधिकारी याच्या उपस्थिती बाबतचे पत्र आणि यादी (View Details)

राष्ट्रीय सेवा योजना सन २०१८-१९ चा राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार व राज्यस्तरीय सेवा योजना पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविणेबाबतचे पत्र (View Details)

दि.23/२/२०१९ ते 24/२/२०१९ या दरम्यान मा. मंत्री (उवतंशी ) व मा. राज्यमंत्री (उवतंशी )यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यशाळे बाबतचे पत्र (View Details) (View List of Officers)

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव -२०१९ कार्यक्रम पत्रिका (View Details)

दि.23/२/२०१९ ते 24/२/२०१९ या दरम्यान मा. मंत्री (उवतंशी ) व मा. राज्यमंत्री (उवतंशी )यांच्याउपस्थितीत कार्यशाळेच्या बदलाबाबतचे पत्र(View Details)

दि. ११ ते १३ फेब्रुवारी २०१९ या दरम्यान शिवकालीन शास्त्रास्य प्रदर्शनास भेटीस पाठविणे बाबतचे पत्र(View Details)

लोकशाही पंधरवडा २०१९ अंतर्गत स्थानिक पातळीवर करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाचे संकलन व डॉक्यूमेंटेशन करून रासेयो विभागास सादर करणे बाबतचे पत्र (View Details)

स्वामी विवेकानंद यांच्या शिकागो येथील भाषणास १२५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांची व्याखाने आणि भाषणे यांचे प्रदर्शन व विक्री महाविद्यालयात भरविणे बाबतचे पत्र (View Details)

Circular Regarding Shivjayanti on 19 Febuary 2019 (View Details)

लोकशाही पंधरवाड्यानिमित्त कार्यशाळा व पुस्तक वाटपाबाबत (View Details)

राष्ट्रीय युवा दिना निमित्त आयोजित मॅरेथान स्पर्धा मध्ये स्वयंसेवकांना सहभागी होणेबाबतचे पत्र (View Details)

१४/०२/२०१९ ते १५/०२/२०१९ या दरम्यान मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांच्या उपस्थितीत शासनाच्या विभागातील उपक्रमांची / रासेयो अंतर्गत योजनांची माहिती संबंधी   (View Details)

दि. २५ जानेवारी २०१९ रोजी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करण्याबाबत  (View Details)

दि.30 जानेवारी २०१९ रोजी भारताला स्वातंत्र मिळवून देताना बलिदान झालेल्याच्या स्मुर्ती प्रीत्यर्थ मौन पालणेबाबत (View Details)

दि.२६ जानेवारी २०१९ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत लोकशाही पंधरवाडा साजराकरण्यासंबधी कृती आराखड्या नुसार कार्यवाही करणे बाबत (View Letter)(View Details)

उत्कर्ष -२०१८ सांस्कृतिक स्पर्धा निवड चाचणीसाठी स्वयंकसेवक पाठविणेबाबत (View Details)

२६ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी, २०१९ दरम्यान 'लोकशाही पंधरवाडा' साजरा करणे बाबत(View Details)

जोडीदाराची विवेकी निवड युवा संकल्प अभियान कार्यशाळेस स्वयंसेवक पाठविणे बाबत(View Details)

दि. २६ जानेवारी २०१९ ते १० फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत लोकशाही पंधरवाडा साजरा करण्यासंबंधीची रूपरेषा देणेबाबत (View Details

Updated list of Approval of Special Camp Proposal (Late Submission) 2018-19(Download)

Approval of Special Camp Proposal (Late Submission) 2018-19(Download)

Approval of Special Camp Proposal 2018-19(Download)

Regarding Error in Special Camp proposal and correction submission (Click Here)

जेष्ठ नागरिक व विशेष पोलीस अधिकारी यांच्या कार्यशाळेत सहभागी होणे बाबतचे पत्र  (Click Here)

२७  नोव्हे २०१८ विशेष शिबीराचा प्रस्ताव  पाठविण्याची मुदत समाप्त झाली आहे. 

विशेष शिबीर प्रस्ताव (Click Here)

नववी भारतीय छात्र संसदेसाठी स्वयंसेवक पाठविणे बाबत चे पत्र (View Details)

वृक्षरोपण कार्यक्रम राबविणेबाबतचे पत्र (View Details)

कार्यालयीन स्वच्छता पंधरवडा साजरा करणे बाबत चे पत्र (View Details)

सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा करणे बाबतचे पत्र   (View Details)

डॉ .ए .पी .जे अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस दि.१५/१०/२०१८ हा दिवस वाचन प्रेरणा दिवस म्हणून साजरा करणे बाबतचे पत्र   (View Details)

रासेयोच्या  सन २०१६ ते २०१८ या शैक्षणिक वर्षातील अल्पसंख्यांक स्वयंसेवकाची माहिती पाठवणेबाबतचे पत्र   (View Details)

दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ - सर्जिकल स्ट्राईक दिवस साजरा करणेबाबतचे पत्र  (View Details

दि. २४ सप्टेंबर २०१८ राष्ट्रीय सेवा योजना वर्धापनदिन साजरा करणे बाबतचे पत्र (View Details

राष्ट्रपिता महात्मा गाधी यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त वर्षभराचा कार्यक्रम आयोजित करणे बाबतचे पत्र (View Details

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी कार्यशाळा (View Details

दि. २६ जानेवारी २०१९ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत लोकशाही पंधरवाडा साजरा करणे बाबतचे पत्र (View Details

महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त रासेयो अंतर्गत हाती घ्यावयाचे उपक्रम बाबतचे पत्र (View Details

स्वच्छ ही सेवा २०१८ (SHS) राबविणे बाबतचे पत्र (View Details

उन्नत भारत अभियान अंतर्गत दि. १/९/२०१८ ते २०/९/२०१८ रोजी पर्यन्त (unnat.iitd.ac.in) या वेबसाईटवर स्वयंसेवकाचे रजिस्ट्रेशन करणे बाबतचे पत्र (View Details

गोवर रुबेला लसीकरण मोहिमेत सहभागी  होण्याबाबतचे पत्र (View Details

युवा माहिती दूत उपक्रम राबवण्याबाबतचे पत्र (View Details

रासेयोच्या माध्यमातून केरळ महाप्रलय नागरी सहायता पाठविणेबाबतचे पत्र (View Details

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांची ऑनलाईन नोंदणीबाबत  (View Details

राज्यस्तरीय /राष्ट्रीय प्रजासत्ताक दिन संचलनासाठी निवड चाचणीकरीता स्वयंसेवक पाठविणेबाबत  (View Details

नक्षत्र स्वयंसेवक बनवून मुलांना सरक्षण देणे pocsoa संरक्षण लैंगिक गुन्ह्यांचा कायद्यासंदर्भात कार्यशाळा आयोजीत करणे बाबतचे पत्र (View Details

Link for Registration of NSS Volunteers & Program Officer through Affiliation Portal   (View Details)   

एफिलीएशन पोर्टलवर २०१८-१९ मधील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांची नोंदणी करणे बाबत पत्र (View Details(Registration Steps)

दि. ०१ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०१८ दरम्यान स्वछता पखवाडा राबविणेबाबत (View Details) (Action Plan) (Reporting Format

हरीत विद्यापीठांतर्गत दि. २४  जुलै रोजी आयोजित वृक्षारोपणाबाबत  (View Details)  

स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे 15 ¸जुलै २०१८ पर्यन्त (https://sbsi.mygov.in) या वेबसाईटवर रजिस्ट्रेशन करणेबाबतचे पत्र (View Details)  

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकनोंदणी यादी व प्रवेश फी बाबतचे पत्र (View Details)  

सुधारित राष्ट्रीय सेवा योजना सन २०१७-१८ चा राष्ट्रीय सेवा योजने अंर्तगत राज्यस्तरीय पुरस्कार पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविण्याबाबतचे पत्र (View Details)    (Guidelines)  

राष्ट्रीय सेवा योजना सन २०१७-१८ चा राष्ट्रीय सेवा योजने अंर्तगत राज्यस्तरीय पुरस्कार पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविण्याबाबत शासनाचे पत्र  (View Letter)   (Format for Award for Programme officer)  (Format for Award for Volunteers 

शासनाच्या वन विभागाने आयोजित केलेल्या २.५० कोटी लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबतचे पत्र (View Details)    

राष्ट्रीय सेवा योजना सन २०१७-१८ चा राष्ट्रीय सेवा योजने अंर्तगत राज्यस्तरीय पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविण्याबाबत (View Details)    

दि. २०-६-२०१८ रोजी कॉलेज नॉलेज व्हिलेज संकल्पना या विषयाच्या अनुषंगाने बैठकीस उपस्थित राहणे बाबतचे पत्र (View Details)    

 

दि. २१ जून २०१८ रोजी आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस साजरा करणेबाबत   (View Details)  

 

१३ कोटी वृक्ष लागवड सन २०१८ चे उद्दिष्ट वाटप   (View Details)  

 

रासेयोच्या स्वयंसेवकांकडून बीयांचे संकलन करणेबाबत   (View Details


 

 

 

 

 

 

 

 


About NSS Cell

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University has been continuously in NSS since its inception with the major aim of providing opportunities to the students to involve themselves in social activities and ultimately developing their personality

The National Service Scheme covers students at the level of higher education. Thus the administrative structures of the higher education have the responsibility of looking after NSS and its implementation at the university level. The successful functioning of NSS cell at University level will give impetus for proper implementation of NSS in the unit level.

Know More