Academic Section(शैक्षणिक विभाग)

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
(Letter dated 21-01-2021) प्रशासकीय व शैक्षणिक अंकेक्षणाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करण्याबाबत पुनःश्च मुदतवाढ देणेबाबत(Letter dated 21-01-2021) प्रशासकीय व शैक्षणिक अंकेक्षणाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करण्याबाबत पुनःश्च मुदतवाढ देणेबाबतAAA_extensionjan21.pdf1/23/2021 11:59 AM
दि. २४-१०-१९९२ ते ०३-०४-२००० या कालावधीतील नियुक्त बिगर नेट/ सेट अधिव्याख्याते यांच्या प्रकरणाबाबत दि. २४-१०-१९९२ ते ०३-०४-२००० या कालावधीतील नियुक्त बिगर नेट/ सेट अधिव्याख्याते यांच्या प्रकरणाबाबत non-net_set_teacherinfo_jan_2021.pdf1/22/2021 7:48 PM
Letter of Extension Admission Date for UG Courses to till on 20.01.2021 for colleges Letter No.Acad/2020-21/76726-30 dated 15/01/2021Extensionadmin_UGCoursesjan2021.pdf1/16/2021 11:08 AM
दि. २४-१०-१९९२ ते ०३-०४-२००० या कालावधीतील नियूक्त बिगर नेट /सेट अधिव्याख्याते यांच्या प्रकरणाबाबत दि. २४-१०-१९९२ ते ०३-०४-२००० या कालावधीतील नियूक्त बिगर नेट /सेट अधिव्याख्याते यांच्या प्रकरणाबाबत NET_SET_lectures2021.pdf1/12/2021 11:31 AM
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील घटकांना खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ देण्याबाबत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील घटकांना खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ देण्याबाबत ESBC_EWS_letter2021.pdf1/12/2021 11:20 AM
Order for Regulation-2165 of Processing Fees for the Camp of CASOrder for Regulation-2165 of Processing Fees for the Camp of CASRegulation-2165_Camp_CAS.pdf1/2/2021 6:01 PM
Circular of Lockdown Extension to 31.01.2021circular No.Acad/2020-21/24165-72 dated 31/12/2020LockdownExt_31012021.pdf1/1/2021 1:05 PM
Circular of Extension PG Admission Date till 08-Jan-2021 for Collegescircular No.Acad/2020-21/24173-80 dated 31/12/2020ExtenPGAdmission2021.pdf1/1/2021 12:57 PM
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्षपणे प्रवेश ३१-१२-२०२० पर्यंत घेणे बाबत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्षपणे प्रवेश ३१-१२-२०२० पर्यंत घेणे बाबत pgadmission_colleges_dec_2020.pdf12/24/2020 3:35 PM
सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राचार्य/ संचालक, अध्यापक, ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशक CAS योजनेंतर्गत स्थान-११, स्थान-१२, स्थान-१३ A व स्थान-१४ साठी शिबिराचे आयोजनFor Online Payment Click Herecas_dec_2020.pdf12/23/2020 12:38 PM
Circular of Lockdown Extension to till on 31.12.2020circular No.Acad/2020-21/22797-805 dated 01/12/2020Lockdown_Ext_31_12_2020.pdf12/2/2020 1:06 PM
Circular Regarding Pension of College teachercircular No.Acad/2020-21/3040 dated 24/11/2020collegeteacher_pension_2020.pdf11/24/2020 5:11 PM
सर्व संलग्नित महाविद्यालयाची माहिती, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती ई-सुविधा प्रणाली मध्ये अद्यावत करणे बाबत For all Affiliated Collegescollege_employee_info_nov2020.pdf11/10/2020 6:13 PM
दिवाळी सणानिमित्त महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेल्या सुट्ट्या बाबतशैक्षणिक विभाग/ २०२०-२१/ २०९४१diwalivacation_30-112020_nov2020.pdf11/4/2020 5:23 PM
महाराष्ट्र शासनाने दि. ३०-०९-२०२० अन्वये ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे देण्यात येणारे शिक्षण व तदनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनाशैक्षणिक विभाग/ २०२०-२१/२०८८०lockdowntill_30-112020_nov2020.pdf11/4/2020 5:22 PM
Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........