Academic Section(शैक्षणिक विभाग)

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
Circular of Extension Date of Admission up to 30.10.2021 for All affilated Collegescircular No.Acad/60-62/2021-22/2412 dated 13/10/2021admission_ext_30102021.pdf10/13/2021 5:20 PM
औरंगाबाद ग्रामीण (CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत)(03-10-2021)औरंगाबाद ग्रामीण (CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत)(03-10-2021)Abad_rural_subjectExpertchg_sep21.pdf10/4/2021 1:40 PM
औरंगाबाद ग्रामीण (CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत) हिंदी विषयऔरंगाबाद ग्रामीण (CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत) हिंदी विषयAbad_rural_CAS_hindi_oct21.pdf10/4/2021 12:21 PM
औरंगाबाद ग्रामीण (CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत)औरंगाबाद ग्रामीण (CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत)Aurangabad_CAS_03102021.pdf10/1/2021 5:45 PM
औरंगाबाद ग्रामीण CAS शिबीर समिती पत्रऔरंगाबाद ग्रामीण CAS शिबीर समिती पत्रAurangabadgramin_CAS_sep21.pdf9/30/2021 4:04 PM
औरंगाबाद जिल्हा (CAS योजनेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेच्या अध्यक्ष / सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्यांनी उपस्थित राहणेबाबत)औरंगाबाद जिल्हा (CAS योजनेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेच्या अध्यक्ष / सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्यांनी उपस्थित राहणेबाबत)abad_CAS_subjectexpert_sep21.pdf9/30/2021 12:16 PM
जालना जिल्हा CAS Expert Letter(30-09-2021)जालना जिल्हा CAS Expert Letter(30-09-2021)

(Public Notice for Academic Integrity)

Jalna_CAS_SubjectExpert_sep21.pdf9/29/2021 5:42 PM
जालना जिल्हा CAS शिबीर समिती पत्र (CAS योजनेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेच्या अध्यक्ष / सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्यांनी उपस्थित राहणेबाबत)जालना जिल्हा CAS शिबीर समिती पत्रJalna_CAS_camp_sep21.pdf9/29/2021 1:20 PM
CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत बलभीम कॉलेज बीड CAS योजनेअंतर्गत यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले विषयतज्ञ /मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी /व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी ऐवजी दुसरे तज्ञ बदलणेबाबत बलभीम कॉलेज बीड Beed_CAScamp_expertchange_sep21.pdf9/29/2021 1:10 PM
CAS योजनेअंतर्गत शिबीर आयोजित करण्यासाठी मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी ,मा. कुलगुरुंचे विषयतज्ञ व व्यवस्थापनाचे विषयतज्ञ नियुक्त करणेबाबत बलभीम कॉलेज बीड CAS योजनेअंतर्गत शिबीर आयोजित करण्यासाठी मा. कुलगुरुंचे प्रतिनिधी ,मा. कुलगुरुंचे विषयतज्ञ व व्यवस्थापनाचे विषयतज्ञ नियुक्त करणेबाबत Beed_CasCamp_ 29-09-2021.pdf9/28/2021 12:25 PM
CAS योजनेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेच्या अध्यक्ष / सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्यांनी उपस्थित राहणेबाबतCAS योजनेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेच्या अध्यक्ष / सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्यांनी उपस्थित राहणेबाबतcas_prinicipalseretary_sep21.pdf9/28/2021 12:11 PM
स्थाननिश्चिती (CAS) योजने अंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देणे संदर्भांत शिबीर (दि. २८ सप्टेंबर २०२१ पासून ०३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यन्त )आयोजित करण्यात असल्यामुळे पात्र अध्यापकांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबतस्थाननिश्चिती (CAS) योजने अंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देणे संदर्भांत शिबीर (दि. २८ सप्टेंबर २०२१ पासून ०३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यन्त )आयोजित करण्यात असल्यामुळे पात्र अध्यापकांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबतCAS_Camp_sep21.pdf9/23/2021 12:19 PM
संलग्नित महाविद्यालयातील प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्ती वयाबाबत परिपत्रक circular No.Acad/60-62/2021-22/711 dated 06/09/2021principal_retirementyr_sep21.pdf9/8/2021 1:04 PM
संलग्नित महाविद्यालयातील मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ पासून निर्धारित प्रवेशक्षमतेपेक्षा अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याबाबत परिपत्रक circular No.Acad/aff/srw/2020-21/710 dated 06/09/2021admission_intake_sep21.pdf9/8/2021 12:58 PM
शैक्षणिक व प्रशासकीय अंकेक्षण अंतर्गत विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या त्रुटींची १२-०९-२०२१ पर्यंत पूर्तता करणे बाबतशैक्षणिक व प्रशासकीय अंकेक्षण अंतर्गत विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या त्रुटींची १२-०९-२०२१ पर्यंत पूर्तता करणे बाबतacad_audit_truti_sep_2021.pdf9/7/2021 12:55 PM
Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........