Academic Section(शैक्षणिक विभाग)

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
BBA, BCA, BMS & BMS या अभ्यासक्रमाची राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता महाविद्यालय नोंदणी करणे बाबत BBA, BCA, BMS & BMS या अभ्यासक्रमाची राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता महाविद्यालय नोंदणी करणे बाबत BBA-BCA-BBM-BMS-college-reg-jul24.PDF7/11/2024 5:55 PM
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील BBA, BCA, BMS & BMS या अभ्यासक्रमाची राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा व प्रवेश प्रकियेबाबत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील BBA, BCA, BMS & BMS या अभ्यासक्रमाची राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा व प्रवेश प्रकियेबाबत BBA-BCA-BBM-BMS-CET-jul24.pdf7/1/2024 5:31 PM
करियर कट्टा या उपक्रमासंदर्भात पत्र करियर कट्टा या उपक्रमासंदर्भात पत्र Career-Katta-Letter.pdf6/28/2024 5:09 PM
CAS योजने अंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करणे संदर्भात अहर्तधारक अध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठास onlilne पद्धतीने सादर करणे बाबतCAS योजने अंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करणे संदर्भात अहर्तधारक अध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठास onlilne पद्धतीने सादर करणे बाबतCAS-camp-proposal-jun24.PDF6/28/2024 11:14 AM
Revised Regulation for Academic Autonomy for the University Departments Revised Regulation for Academic Autonomy for the University DepartmentsRevi-Regulation-Academic-Autonomy-dept.pdf6/19/2024 5:16 PM
Circular for Academic Calendar 2024-25circular No.SU/Acad CALE/2024-25/26134-48 dated 07/05/2024Academic-Calendar-2024-25.pdf5/16/2024 1:00 PM
Letter regarding Internship Cell CreationLetter regarding Internship Cell Creationinternship-cell-creation-apr24.pdf4/29/2024 12:25 PM
Letter of Establishment of 'Electoral Literacy Clubs' at University LevelLetter of Establishment of 'Electoral Literacy Clubs' at University LevelLetter-Electoral-Literacy-club-apr24.pdf4/15/2024 4:44 PM
Regarding Letter of Establishment of Internship Cell at University LevelRegarding Letter of Establishment of Internship Cell at University LevelInternship-Cell-letter.pdf4/3/2024 1:49 PM
राज्यातील उच्चशिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय क्रीडा विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या आंतरवासीता उपक्रमाबाबत राज्यातील उच्चशिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय क्रीडा विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या आंतरवासीता उपक्रमाबाबत krida-dept-internship.pdf3/27/2024 4:48 PM
विद्यापीठाशी शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२०२५ करिता महाविद्यालयांची तात्पुरती संलग्नता यादी (Provisional List)

(परिपत्रक)

विद्यापीठाशी सन २०२३-२०२४ करिता महाविद्यालयांची तात्पुरती संलग्नता यादी (Provisional List)
Provisional-Affiliationlist-2024-25.pdf3/6/2024 5:00 PM
Letter to Affiliated Colleges for MSFDA (Holistic Learning)Letter to Affiliated Colleges for MSFDA (Holistic Learning)holistic-learning-program-mar24.pdf3/1/2024 5:06 PM
विद्यार्थ्यांमध्ये निवडणूक साक्षरता निर्माण व्हावी या करीता भारत निवडणूक आयोग आणि शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने विभाग व महाविद्यालय स्तरावर कार्यवाही करणेवावतविद्यार्थ्यांमध्ये निवडणूक साक्षरता निर्माण व्हावी या करीता भारत निवडणूक आयोग आणि शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने विभाग व महाविद्यालय स्तरावर कार्यवाही करणेवावतelectoral-literacy-campaign.pdf2/7/2024 12:32 PM
Circular with Curriculum as per norms of New Education policy-2020 under the IKS,OJT,FP,CEP CC and RP as compulsory Course of two credits for all faculties of Graduate LevelCircular with Curriculum as per norms of New Education policy-2020 under the IKS,OJT,FP,CEP CC and RP as compulsory Course of two credits for all faculties of Graduate LevelNEP-IKS-OJT-FP-CEP-CC-RP-23-24.pdf1/29/2024 5:16 PM
Circular of  Revised tuition & Lab. Fees for PG Diploma in Education Vocational Guidance and Career CounsellingCircular of  Revised tuition & Lab. Fees for PG Diploma in Education Vocational Guidance and Career CounsellingFees-PGD-edu-vocational-Guidance-cc-23-24.pdf1/23/2024 4:43 PM
Page 1 of 34First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........