Academic Section(शैक्षणिक विभाग)

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
Letter of Extension Admission Date for UG Courses to till on 20.01.2021 for colleges Letter No.Acad/2020-21/76726-30 dated 15/01/2021Extensionadmin_UGCoursesjan2021.pdf1/16/2021 11:08 AM
दि. २४-१०-१९९२ ते ०३-०४-२००० या कालावधीतील नियूक्त बिगर नेट /सेट अधिव्याख्याते यांच्या प्रकरणाबाबत दि. २४-१०-१९९२ ते ०३-०४-२००० या कालावधीतील नियूक्त बिगर नेट /सेट अधिव्याख्याते यांच्या प्रकरणाबाबत NET_SET_lectures2021.pdf1/12/2021 11:31 AM
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील घटकांना खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ देण्याबाबत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील घटकांना खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ देण्याबाबत ESBC_EWS_letter2021.pdf1/12/2021 11:20 AM
Order for Regulation-2165 of Processing Fees for the Camp of CASOrder for Regulation-2165 of Processing Fees for the Camp of CASRegulation-2165_Camp_CAS.pdf1/2/2021 6:01 PM
Circular of Lockdown Extension to 31.01.2021circular No.Acad/2020-21/24165-72 dated 31/12/2020LockdownExt_31012021.pdf1/1/2021 1:05 PM
Circular of Extension PG Admission Date till 08-Jan-2021 for Collegescircular No.Acad/2020-21/24173-80 dated 31/12/2020ExtenPGAdmission2021.pdf1/1/2021 12:57 PM
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्षपणे प्रवेश ३१-१२-२०२० पर्यंत घेणे बाबत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्षपणे प्रवेश ३१-१२-२०२० पर्यंत घेणे बाबत pgadmission_colleges_dec_2020.pdf12/24/2020 3:35 PM
सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राचार्य/ संचालक, अध्यापक, ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशक CAS योजनेंतर्गत स्थान-११, स्थान-१२, स्थान-१३ A व स्थान-१४ साठी शिबिराचे आयोजनFor Online Payment Click Herecas_dec_2020.pdf12/23/2020 12:38 PM
Circular of Lockdown Extension to till on 31.12.2020circular No.Acad/2020-21/22797-805 dated 01/12/2020Lockdown_Ext_31_12_2020.pdf12/2/2020 1:06 PM
Circular Regarding Pension of College teachercircular No.Acad/2020-21/3040 dated 24/11/2020collegeteacher_pension_2020.pdf11/24/2020 5:11 PM
सर्व संलग्नित महाविद्यालयाची माहिती, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती ई-सुविधा प्रणाली मध्ये अद्यावत करणे बाबत For all Affiliated Collegescollege_employee_info_nov2020.pdf11/10/2020 6:13 PM
दिवाळी सणानिमित्त महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेल्या सुट्ट्या बाबतशैक्षणिक विभाग/ २०२०-२१/ २०९४१diwalivacation_30-112020_nov2020.pdf11/4/2020 5:23 PM
महाराष्ट्र शासनाने दि. ३०-०९-२०२० अन्वये ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे देण्यात येणारे शिक्षण व तदनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनाशैक्षणिक विभाग/ २०२०-२१/२०८८०lockdowntill_30-112020_nov2020.pdf11/4/2020 5:22 PM
Revised Academic Calendar for the Academic Year 2020-2021circular No.SU./Academic Calendar/2020-21/20312-712 dated 29/10/2020Revised_Acadcalender_202021.pdf10/31/2020 12:24 PM
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (S.E.B.C.) वर्ग (मराठा आरक्षण) आरक्षणासंबंधी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०९-०९-२०२० रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी बाबत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (S.E.B.C.) वर्ग (मराठा आरक्षण) आरक्षणासंबंधी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०९-०९-२०२० रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी बाबत sebc_lawdept_remark_oct_2020.pdf10/17/2020 3:41 PM
Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........